ฟังเพลงใหม่ๆล่าสุด เพลงฮิต MV เพลงใหม่ mp3 ฟังเพลงออนไลต์ โค้ตเพลงhi5

25.9.52

เพลง paradise เพลงประกอบซีรี่ส์เกาหลี รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง Boys over Flowers

เพลง paradise เพลงประกอบซีรี่ส์เกาหลี

รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง

Boys over Flowers

เพลง paradise เพลงประกอบซีรี่ส์เกาหลี รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง Boys over Flowers

เนื้อเพลง Paradise (OST.Boys Over Flowers รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง) - T-Max

Almost 패러다이스 아침보다 더 눈부신
Almost Paradise อา ชิม โบ ดา ทอ นุน บู ชิน

날 향한 너의 사랑에 온세상 다 가진듯해
นัล ฮยัง ฮัน นอ เอ ซา รา เง อน เซ ซัง ทา กา จิน ดึท เท

In my life 내 지친 삶에 꿈처럼
In my life เน จี ชิน ซัล เม กุม ชอ รอม

다가와준 니 모습을 언제 까지나 사랑할 수 있다면
ทา กา วา จุน นี โม ซือ บึล ออน เจ กา จี นา ซา รัง ฮัล ซู อิท ตา มยอน

너의 손을 잡고서 세상을 향해 힘껏 소리쳐
นอ เอ โซ นึล จับ โก ซอ เซ ซา งึล ฮยัง เฮ ฮิม กอท โซ รี ชยอ

하늘을 걸어 약속해 영원토록 너만을 사랑해
ฮา นือ รึล กอ รอ ยัก สก เค ยอง วอน โท หรก นอ มา นึล ซา รัง เฮ

꿈속에 펼쳐진 우리-둘만의 아름다운 패러다이스
กุม โซ เก พยอล ชยอ จิน อู รี ดุล มา เน อา รึม ดา อุน Paradise

너와 함께한다면 어디든 갈 수 있어 to the 패러다이스
นอ วา ฮัม เก ฮัน ดา มยอน ออ ดี ดึน คัล ซู อิท ซอ to the paradise

모든 것은 우리 사랑 우리 힘으로 이룰 수 있어
โม ดึน กอ ซึน อู รี ซา รัง อู รี ฮี มือ โร อี รุล ซู อิท ซอ

이제부터 시-작이야 너-와 함께
อี เจ บู ทอ ชี จา กี ยา นอ วา ฮัม เก

떠나보는 거야 달려가는 거야 loving you forever
ตอ นา โบ นึน กอ ยา ทัล รยอ กา นึน กอ ยา loving you forever

Almost 패러다이스 태양보다 더 따스한
Almost Paradise เท ยัง โบ ดา ทอ ตา ซือ ฮัน

날 보는 너의 눈빛에 온세상 다 가진듯해
นัล โบ นึน นอ เอ นุน บี เช อน เซ ซัง ทา กา จิน ดึท เท

In my life 내 지친 삶에 빛처럼
In my life เน จี ชิน ซัล เม บิท ชอ รอม

다가와준 니 사랑을 언제 까지나 간직할 수 있다면
ทา กา วา จุน นี ซา รา งึล ออน เจ กา จี นา คัน จิก คัล ซู อิท ตา มยอน

All of my love! All of my life!

내 모든걸 걸어서, 너를 사랑해!
เน โม ดึน กอล กอ รอ ซอ นอ รึล ซา รัง เฮ!

꿈속에 펼쳐진 우리-둘만의 아름다운 패러다이스
กุม โซ เก พยอล ชยอ จิน อู รี ดุล มา เน อา รึม ดา อุน Paradise

너와 함께한다면 어디든 갈 수 있어 to the 패러다이스
นอ วา ฮัม เก ฮัน ดา มยอน ออ ดี ดึน คัล ซู อิท ซอ to the paradise

모든 것은 우리 사랑 우리 꿈으로 이룰 수 있어
โม ดึน กอ ซึน อู รี ซา รัง อู รี กู มือ โร อี รุล ซู อิท ซอ

이제부터 시-작이야 너-와 함께
อี เจ บู ทอ ชี จา กี ยา นอ วา ฮัม เก

떠나보는 거야 달려가는 거야 loving you forever
ตอ นา โบ นึน กอ ยา ทัล รยอ กา นึน กอ ยา loving you forever

Almost 패러다이스 아침보다 더 눈부신
Almost Paradise อา ชิม โบ ดา ทอ นุน บู ชิน

날 향한 너의 사랑에 온세상 다 가진듯해
นัล ฮยัง ฮัน นอ เอ ซา รา เง อน เซ ซัง ทา กา จิน ดึท เท

날 향한 너의 사랑에 온세상 다 가진듯해
นัล ฮยัง ฮัน นอ เอ ซา รา เง อน เซ ซัง ทา กา จิน ดึท เท

In my life 내 지친 삶에 꿈처럼
In my life เน จี ชิน ซัล เม กุม ชอ รอม

다가와준 니 모습을 언제까지나 사랑할 수 있다면
ทา กา วา จุน นี โม ซือ บึล ออน เจ กา จี นา ซา รัง ฮัล ซู อิท ตา มยอน

천국같은 미소가
ชอน กุก กา ทึน มี โซ กา

가득한 우리 낙원에
คา ดึก คัน อู รี นา กวอ เน

너만을 위한 꽃들로
นอ มา นึล วี ฮัน กท ทึล โร

영원히 채워 둘꺼야
ยอง วอน ฮี เช วอ ดุล กอ ยา

Almost 패러다이스 태양보다 더 따스한
Almost Paradise เท ยัง โบ ดา ทอ ตา ซือ ฮัน

날 보는 너의 눈빛에 온세상 다 가진듯해
นัล โบ นึน นอ เอ นุน บี เช อน เซ ซัง ทา กา จิน ดึท เท

In my life 내 지친 삶에 빛처럼
In my life เน จี ชิน ซัล เม บิท ชอ รอม

다가와준 니 사랑을 언제 까지나 간직할 수 있다면
ทา กา วา จุน นี ซา รา งึล ออน เจ กา จี นา คัน จิก คัล ซู อิท ตา มยอน

언제 까지나 지켜줄 수 있다면
ออน เจ กา จี นา จี คยอ จุล ซู อิท ตา มยอน

ฟังเพลงใหม่ๆล่าสุด เพลงฮิต MV เพลงใหม่ mp3 ฟังเพลงออนไลต์ โค้ตเพลงhi5

คลังบทความของบล็อก music blog